Vi har fået en Innobooster!

 

YES!!! Mandag er favoritdag hos os fra nu af! Se lige hvad der lå i indbakken:

“Kære Jan Høilund Christensen. Det er os en fornøjelse at meddele, at Innovationsfonden vil investere i IOspect ApS på baggrund af Innobooster-ansøgningen”. Innovationsfonden “…investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der skaber værdi for Danmark og nye løsninger på samfundets største udfordringer.” Den beskrivelse kan vi også godt lige leve med. Kæmpe TAK!

Danmarks Innovationsfond

Danmarks Innovationsfond blev etableret i 2014 og er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning. Fonden har til formål at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, der kan føre til vækst og beskæftigelse i Danmark.

De investerer i iværksættere, forskere og virksomheder der styrker det danske samfunds konkurrenceevne og bæredygtighed. Det gælder grønne teknologier, nye klimaløsninger, sundere fødevarer, et bedre sundhedsvæsen, renere miljø, grønnere transport, et opstarts-eventyr, der er under opsejling – og en helt masse andet.

Fonden skal særligt understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder.

Fonden ledes af en bestyrelse, der består af en formand og otte medlemmer, der alle er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren.

Innobooster

Danmarks Innovationsfond har en række forskellige programmer, der skal søges midler igennem og et af disse programmer er Innobooster. Innobooster kan søges af iværksættere, start-ups og små og mellemstore virksomheder. Innobooster-programmet har til formål at give tilskud til virksomheder, der ønsker at udvikle, markedsmodne eller forbedre et nyt produkt, service eller proces. Tilskuddet gives for at øge virksomhedens konkurrenceevne og skabe vækst og kan være med til at mindske virksomhedens risiko ved projektet.

VVSpect i centrum

Den ansøgning vi i IOspect har sendt til Danmarks Innovationsfond og Innobooster-programmet drejer sig om videreudvikling af vores app VVSpect. Appen VVSpect er et professionelt dokumentationsværktøj til kvalitetssikring og nemt eftersyn af varmekilder. Det er blandt andet serviceeftersyn af varmepumper og ventilationsanlæg. Mange af disse kræver et årligt serviceeftersyn for at sikre, at de bliver vedligeholdt og dermed bliver ved med at køre effektivt.

Appen VVSpect fører fagpersonen – typisk en VVS’er eller elektriker – gennem en nem og logisk checkliste med mulighed for at indsætte fotos og noter. Det er nemt og hurtigt at indsætte fotos af fejl og mangler eller udførte forbedringer, og det kobles automatisk med det der er noteret således, at den automatisk genererede servicerapport giver et objektivt overblik af den udførte service. Det giver tryghed og rene linier for både kunden og fagpersonen, og servicerapporten kan både bruges hjemme på kontoret til dokumentation, egenkontrol og ekstern audit.

Nyt UI, UX og backend

Projektet, vi har søgt og modtaget tilskud til hos Innovationsfonden, omhandler blandt andet udvikling af en efterspurgt backend til brugerne og udvikling af et nyt UX og UI. Forkortelsen UX står for brugeroplevelse mens UI står for selve brugerfladen. Vi fokuserer også meget på at videreudvikle den kode, der ligger bagved – vores framework – blandt andet inden for områderne intelligente svar baseret på tidligere spørgsmål og automatiske beregninger af indtastede data. Vi glæder os til at komme videre med det hele.

https://innovationsfonden.dk/da

https://innovationsfonden.dk/da/programmer/innobooster

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/rad-og-udvalg/andre-udvalg-og-fonde/danmarks-innovationsfond

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

INFO@IOSPECT.DK – TLF: +45 4290 9008
Leopardvej 2, 7700 Thisted –
CVR: 40562362